Çocuklarda Sosyal Beceri

Çocukların diğerleriyle ilişkiyi başlatma, ilişkiyi sürdürme, ilişkide duygularını düzenleyebilme, kendini ifade edebilme ve gruba uyum sağlama için göstermiş olduğu davranışların tümüne sosyal beceri denir. Çocukların sosyal becerilerini, uygun yerde, uygun zamanda ve uygun şekilde gösterebilmesi sağlıklı olandır. Örneğin; çocuk ev ortamında kendini iyi ifade edebilmesine karşın, okul ortamında arkadaşlarıyla iletişim kuramıyorsa bu sosyal beceriyi uygun yerde kullanamadığı anlamına gelir. Araştırmalar, sosyal becerileri iyi olan çocukların özellikle okul gibi sosyal ortamlarda daha mutlu olduğunu, akademik olarak da daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü, okulda başarılı sosyal ilişkiler kurabilen çocuklar, derse daha çok dikkatini verebilmektedir. Sosyal ilişkilerde mutsuz olan çocuklar ise kaygı ve depresif duygular geliştirmeye daha eğilimlidir.

Devamı...

Çocuklarda Vurma ve Isırma

Agresyon her insanın içinde var olan bir güdüdür. Dolayısıyla insan gelişiminde olmazsa olmaz bir parçadır. Çocuklarda vurma, ısırma ve bağırma gibi agresyon içeren davranışları bir davranış bozukluğu olarak tanımlamadan önce bu davranışların gelişimsel olarak yaşına uygun olup olmadığına bakılmalıdır. Özellikle 0-6 yaş aralığında duygu farkındalığı ve ifade gücü gelişmekte olan küçük çocuklar için bu tür davranışlar karşılanmamış veya dile gelmemiş bir ihtiyacın göstergesidir. Burada çocuğun anlaşılmasında, onu saygı ve sevgiyle dinleyen anne ve baba, çocuğun saldırgan davranışlarını yönlendirici bir rol üstlenebilir.

Devamı...

Çocuk ve Sağlıklı Sınırlar

Sınır; bir kişiyi içine alan bir hattır. Bize özgürlüğün tanımını hatırlatır. Özgürlüğümüz bir başkasının haklarının başladığı yerde nasıl sona eriyorsa sınırlar da öyledir. Sınırlar kişinin kendi hak ve özgürlüklerini bilmesi, sürdürmesi ve koruması adına bilinmesi gereken önemli bir konudur. Bir kişinin sınırlarının nerede olduğunu bilirsek; onun kendi hayatının kontrolünü, duygularının ve davranışlarının sorumluluklarını almasını talep edebiliriz. Çocuklarda da sınır böyledir; ancak çocuklar sınırlarla doğmazlar. Sınırları ebeveynleri yardımıyla hayatta görerek ve modelleyerek içselleştirirler. Çocuğun kendisi ve çevresindekilerle daha uyumlu bir şekilde olabilmesi için kuralların belirlenmesine sınır koyma diyebiliriz (Demirel,2017).

Devamı...

Çocuk ve Öfke

Bu başlığı görünce belki şaşırdınız, bebeğin ya da çocuğun öfkesi mi olur? Oysa öfke insanı zarar gördüğü, rahatsız olduğu durumlardan koruyan, sınır koymasını sağlayan, hoşlanmadığı durumları belli etmesine yardım eden, önemli bir duygudur. Bebeklerin de hoşlanmadığı şeyler olur ve büyüdükçe çocukların da istemediği pek çok durum oluşur. İşte bu yüzden hem bebeklerin hem de çocukların öfkesi olabilir. Bu içerikte bunu anlamanın, sağlıklı biçimde dışavurmanın yollarını keşfetmenize yardım olacağız.

Devamı...

Çocuklarda Mahremiyet Bilinci ve Bedensel Sınırlar

Çocuklarda mahremiyet algısı, çocuk doğduğundan itibaren başlar. Karınları doyduğunda ağzını kapatmaları, kaşığa vurmaları, kucaktan inmek istiyorsa bunu belli etmeleri beden sınırlarının göstergesidir. Çocuğun kendi beden sinyallerini tanımasına alan açmak, beden sınırlarına doğduğundan itibaren saygıyla yaklaşmak gerekiyor. Çocukları cinsellik, beden sınırları, onay hakkında bilgilendirmek; çocukları istismardan koruyan en önemli önleyici çalışmalardan biridir.

Devamı...